Ordinarie Priser – from 15/4 2022

Körlektion á 80 min 1290 kr  
Böcker 600 kr  
Riskettan 790 kr
Risktvåan 2000 kr
Mopedutbildning – AM

4900 kr 

+ körkortsboken.se  från 349kr  
Lån av bil vid prov ink 40min uppvärmning 1245 kr  
Handledarkurs 490kr/deltagare

Betalning

Betalning kan göras med kort, bankgiro eller swish.

Bankgiro nr  5054-8536

Swish nr  123 326 39 69

 

Märk betalningen med elevens namn.

From 1 jan 2020 är vi kontantfria.

Paketpriser – from 1/10 2023

Paket 1 Riskettan, Halkan och 10 körlektioner á 80 min
14990:-  ord. pris 15690:-
Paket 2 Riskettan, Halkan och 5 körlektioner á 80 min
8790:-   ord. pris 9240:-
Paket 3  Riskettan, Halkan och 2 körlektioner á 80 minuter
4970:-   ord. pris 5370:-
Paket 4
5 körlektioner, á 80 min
6100:-   ord. pris 6450:-

 

Övriga avgifter

Avgifter till Transportstyrelsen

Körkortstillstånd                                     0 kr

Handledarskap                                          0 kr/elev

Fotografering                                          100 kr

Tillverkning av körkort                           250 kr

Körkortstillstånd efter en återkallelse         1670 kr


Avgifter till Trafikverket

Teoriprov                           325 kr        (efter kl 18 eller helgdag  400kr)

Körprov B                          800 kr        (efter kl 18 eller helgdag  1040kr)

Hyra av bil vid prov              500 kr


Betalning av Transportstyrelsens avgifter:

Du ska i första hand använda det förtryckta inbetalningskort som Transportstyrelsen tillhandahåller, och ange OCR-numret om inbetalningen sker över internetbank. OCR (Optical Character Reading) är en nummerserie som används för att betalningsmottagaren ska veta vem som har betalat en viss räkning.

Obs! Skicka inte in kvitto på din betalning. Vi får uppgift om din betalning direkt från bankgiro.

Har det förtryckta inbetalningskortet kommit bort hittar du, för vissa avgifter, OCR-numret på brevet eller blanketten som avin kom med. Du kan också kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor, för att få ett nytt inbetalningskort.

Information om Bank- och PlusGirokonton


Betalning av Trafikverkets avgifter:

Du kan välja att betala avgiften direkt i samband med bokningen, antingen med betalkort eller via din internetbank, eller så kan du välja att betala med faktura.

Ombokning
Vid ombokning av prov kan du använda den redan betalda avgiften som du har tillgodo, för betalning av det nya provtillfället.
Observera att provavgifterna höjdes den 1 september 2012. Om du ombokar ett prov som är bokat innan den 1 september 2012 kommer det redan inbetalda beloppet utnyttjas och du får betala det resterande beloppet.

Om du inte betalar avgift som avser förarprov
Om en betalning inte kommer till Trafikverket i tid, skickas en betalningspåminnelse till dig. Kostnaden för påminnelsen tas ut i form av en påminnelseavgift på 50 kronor.

Information om Bank- och Plusgirokonton

Om du inte betalar avgiften är Trafikverket skyldigt att lämna över ärendet till indrivningsmyndighet. I så fall kommer din skuld att öka med de kostnader som uppkommer i samband med indrivningen. Har betalningen inte skett trots påminnelse och inkassokrav överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning.

Om du har obetalda avgifter kan du inte boka förarprov.

Kronofogden (nytt fönster)

Vill du ha mer information?
För information om bokning och betalning, kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov, telefon 0771-17 18 19.

För information om Transportstyrelsens avgifter, kontakta kundtjänst för körkortsfrågor, telefon 0771-81 81 81.

Författningsstöd
Följande bestämmelser ger myndigheter rätt att ta ut avgifter och kräva betalning:

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (TSFS 2010:186) (nytt fönster)

Förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik m.m. (nytt fönster)

Förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar, som reglerar att betalningspåminnelse ska skickas till dig och att myndigheten ska lämna över obetalda avgifter för indrivning (nytt fönster)

Preskriptionslagen (1981:130), som reglerar hur länge din skyldighet att betala finns kvar (nytt fönster).

Förordning (SFS 2012:532) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.


Nya provavgifter från och med den 1 september 2012

Nya provavgifter från och med den 1 september 2012

Provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik höjdes den 1 september 2012.
Nya provavgifter från den 1 september 2012 (pdf-fil, 76 kB, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om de nya provavgifterna på regeringens hemsida.

Frågor och svar om de nya provavgifterna